Dream Team

ss_33_przemotywowani_handlowcy.jpeg

Przemotywowani handlowcy: gdzie leży granica pozytywnego wzmocnienia?

Monika Mucha   Szef Sprzedaży 34/2017 Tylko on-line

Każda firma działająca w obszarze sprzedaży produktów czy usług poszukuje złotego środka do motywowania swoich sił sprzedażowych. Kiedy nie działa wewnętrzna, osobista motywacja i handlowcy przestają odczuwać satysfakcję z codziennych, powtarzalnych działań, zarządzający sięgają po arsenał zewnętrznych inspiracji, z których część okazuje się bronią zbyt dalekiego rażenia.

SS_34_16.jpg

System motywacyjny jako narzędzie zmniejszające rotację w call center

Mając na uwadze efektywność biznesową, warto zadbać o to, by wskaźnik rotacji pracowników struktur call center był jak najniższy. Jedną z dróg do osiągnięcia tego celu jest stałe podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej zespołami w zakresie właściwej rekrutacji, motywowania pracowników i dostosowany docelów i specyfiki pracy w danej branży system premiowy.

SS_34_20.jpg

Motywacja i zaangażowanie w zespole

Maciej Sasin   Szef Sprzedaży 34/2017

Motywacja i zaangażowanie handlowców są probierzem przyszłego sukcesu zespołu. Wielu sprzedawców nie osiąga wyników, na jakie ich stać, ponieważ menedżer nie kładzie odpowiedniego nacisku na wykorzystanie ich potencjału. Zespół handlowy to często tylko etykieta, a tak naprawdę mamy do czynienia z grupą indywidualności, które nie działają jak zgrany team, ale jak grupa przypadkowo zebranych graczy.

ss_33_motywatory.jpeg

Motywatory i demotywatory w zespole handlowym

Sylwester Pietrzyk Dorota Rachelska   Szef Sprzedaży 33/2017 Tylko on-line

Prowadząc szkolenia z zakresu kierowania zespołem sprzedażowym, wielokrotnie natrafiamy na pytanie: jak motywować handlowców? Jeśli kładziemy duży nacisk na motywowanie, a nie widzimy, co handlowcom przeszkadza, to nie będziemy skuteczni w budowaniu ich zaangażowania. Dlatego w niniejszym artykule w równym stopniu zwracamy uwagę na czynniki motywujące, jak i te, które motywację obniżają.

SS_33_28.jpg

Samodzielny znaczy zaangażowany

Tomasz Kalko   Szef Sprzedaży 33/2017

W przypadku osób odpowiedzialnych za zarządzanie pionami handlowymi przywództwo stanowi szczególne wyzwanie, ponieważ handlowcy ze swej natury są osobami bardzo niezależnymi. Aby zbudować zespół złożony z zaangażowanych sprzedawców, należy pozwolić im przejąć odpowiedzialność za wyznaczenie i realizację swoich celów sprzedażowych.

ss_33_controller.jpg

Między controllerem a szefem sprzedaży - Prognoza sprzedaży

Witold Kilijański   Szef Sprzedaży 33/2017 Tylko on-line

Jak powinien rozmawiać controller z szefem sprzedaży? Zazwyczaj nie jest łatwo, bo szef sprzedaży pracuje z ludźmi, a controller z liczbami. Liczby są w 100% przewidywalne i poddają się prawom matematyki – choć i one potrafią płatać figle. Ludzie natomiast są kapryśni, nieprzewidywalni i potrafią w ostatniej chwili zmienić decyzję bądź zastanawiać się nad czymś w nieskończoność. Tymczasem dobra współpraca, np. przy opracowywaniu prognozy sprzedaży, przyniesie korzyści obu stronom.

(NIE)oczekiwana zmiana miejsc

Maria Wawrzyniak   Szef Sprzedaży 32/2017 Tylko on-line

Wczoraj kolega, dziś kierownik. Awans jest powodem do zadowolenia - doceniono nasz wysiłek i zaangażowanie w powierzone zadania. Wyższa pensja, lepsze benefity, prestiż, ale również inne obowiązki, odpowiedzialność, stres i konieczność zdefiniowania na nowo relacji ze współpracownikami.

Polecamy

Archiwum