Dream Team

no. 45/2019

Wysokie oczekiwania wobec zespołu - motywacja czy wręcz przeciwnie?

SS_45_21.jpg
 • Jaki wpływ na wyniki zespołu mają oczekiwania przełożonych?
 • Dlaczego stawiając podwładnym wymagania, warto trzymać się rozsądnych granic?
Read more
no. 45/2019

Nie ogarnia... czy nie chce ogarniać?

SS_45_24.jpg
 • Czy niezorganizowany, niedotrzymujący ustalonych terminów handlowiec może być skuteczny?              
 • Jakie są najczęstsze powody niezorganizowania handlowców i które z nich powinny nas zaniepokoić?          
Read more
no. 45/2019

"To niesprawiedliwe!"

SS_45_30.jpg
 • Czy sprawiedliwe traktowanie pracowników jest możliwe?
 • Co pracownicy prawdopodobnie chcą powiedzieć, gdy mówią „to niesprawiedliwe”?
 • Czym są nieświadome uprzedzenia i jak się przed nimi ochronić?
Read more
no. 45/2019

Paradoks niskiej skuteczności

SS_45_34.jpg
 • Dlaczego efektywność zespołu handlowego może spadać (i często spada) w sytuacji zbliżania się do końca okresu rozliczenia planu?
 • Czy napięcie emocjonalne pomaga, czy przeszkadza w realizacji zadania?
 • Jakie działania wspomagają uwolnienie potencjału zespołu sprzedaży w sytuacjach wysokiej presji na wyniki?
Read more
no. 44/2019

Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym

SS_44_26.jpg
 • Na czym polegają różnice pokoleniowe na obecnym rynku pracy?
 • Jak rozpoznać potrzeby i oczekiwania pracowników reprezentujących różne grupy wiekowe?
 • Jakie metody mogą ułatwić zarządzanie zespołem międzypokoleniowym?
Read more
no. 44/2019

Konflikt pomiędzy kluczowymi pracownikami

SS_44_20.jpg
 • Czy konflikt zawsze jest zły?
 • Jakie postawy można wyróżnić w konflikcie?
 • Jak w 4 krokach zażegnać nawet najtrudniejszy konflikt?
Read more
no. 44/2019

Rola menedżera w planowaniu rozwoju pracowników

SS_44_16.jpg

Jak właściwie wyznaczyć cele rozwojowe pracowników? Na czym polega model kompetencji autorstwa Noela Burcha i do czego może się przydać szefowi sprzedaży? W jakiej sytuacji wspólny udział w szkoleniu nowych i doświadczonych pracowników ma sens, a kiedy jest tylko stratą czasu? Czym się kierować, wybierając z bogatej oferty szkoleń i konferencji najlepszą propozycję dla swoich handlowców?...

Read more
Open access On-line only no. 44/2019

„A miało być tak pięknie...” – jak unikać pomyłek rekrutacyjnych?

SS_44_head_pomylki.jpg
 • Dlaczego standardowe metody rekrutacji często nie działają?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają menedżerowie w procesach rekrutacji?
 • Jak przygotować proces rekrutacji zgodnie z najnowszymi trendami psychologii zarządzania?
Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Go to

Partners

Reklama